Klimatizácia

Čo je klimatizácia a ako funguje.

Klimatizácia je zariadenie, ktoré využíva plyn ako hlavné médium na odoberanie tepla z miestnosti a následné vyfukovanie obobratého tepla von. Klimatizácia sa anglicky tiež  nazýva  air condition (hovorovo klíma) slúži hlavne na úprava kvalitatívnych parametrov okolitého vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Vzduch v miestnosti sa prečistí, preto možno hovoriť aj o čističke vzduchu.

ururu sararaKlimatizácia môže nasávať aj vonkajší vzduch  (približne 15% čerstvého vzduchu), ktorý filtruje, upraví teplotu a vlhkosť na požadované hodnoty a následne prostredníctvom ventilátoru dopraví na príslušné miesta. Veľké klimatizačné jednotky používajú na odoberanie tepla cirkulujúcu vodu.

Klimatizácia by mala stabilne udržiavať teplotu v miestnosti, tým zabezpečiť komfort, prípadne ochrániť priemyselné zariadenia, počítače, využitie nájde a v nemocniciach (operačné sály), vo vlakoch, baniach a pod.

Klimatizácia nasáva vonkajší vzduch (minimálne 15% čerstvého vzduchu), ktorý filtruje, upraví teplotu a vlhkosť na požadované hodnoty a následne prostredníctvom ventilátorov dopraví na príslušné miesta. Veľké klimatizačné jednotky používajú na odoberanie tepla cirkulujúcu vodu. Úlohou klimatizácie je udržiavanie stabilných podmienok (najmä teploty) bez ohľadu na vonkajšie prostredie.

História

Princíp klimatizácie bol objavený už v staroveku. Bohatí Rimania mali svoje domy jednou stenou spojené s akvaduktom, ktorý ich domy ochladzoval. Princíp klimatizácie moderných klimatizačných jednotiek navrhol britský vedec Michael Faraday. V roku 1820 zistil, že stlačené amónium (NH3) v kvapalnom stave dokáže chladiť, ak je postupne vypúšťané.

Prvý klimatizačný systém nainštaloval 17.7.1902 americký inžinier Wiliis Carrier New Yorku v priestoroch tlačiarne Sackett-Wilhelm. Carrierova klimatizácia pracovala na princípe vzduchu hnaného okolo rúrok so studenou vodou. To spôsobovalo zrážanie vodných pár v rúrkach, čím sa ochladzoval okolitý priestor.


 

Princíp klimatizácie

 

obdaikin

Klimatizácie pri chladení pracujú na podobnom princípe ako chladničky. Vo výparníku dochádza ku ochladzovaniu privádzaného vzduchu, ktorý je odsávaný z miestnosti prostredníctvom ventilátora. Z výparníka sa následne vzduch vracia späť do miestnosti.

Pracovná látka odoberie teplo zo vzduchu a zmení svoje skupenstvo (z kvapalného na plynné). V prípade delených klimatizácií zabezpečujú uvedený proces jednotlivé časti vnútornej jednotky zariadenia. Zohratia pracovná látka je prevedená z výparníka do komprosora vonkajšej jednotky, kde dôjde k jej opätovnej premene na kvapalinu. Pri premene na kvapalinu dôjde k odovzdaniu tepla vonkajšiemu prostrediu. Prenos pracovnej látky je zabezpečovaný pomocou kompresora.

 

 

 

V prípade reverzibilných klimatizácií funguje uvedený proces obrátene. Klimatizácia odoberie teplo z vonkajšieho prostredia a zohreje ním vnútorný vzduch. Jedná sa o podobný princíp ako majú tepelné čerpadlá vzduch - vzduch, využívajúce vstupnú energiu na presun tepla z jedného miesta na druhé.

 

fungovanie klimatizacie

Rozlišujeme šesť základných typov klimatizačných jednotiek:

Nástenné.

Kazetové.

Kanálové.

Parapetné.

Okenné.

Prenosné (mobilné) klimatizácie.

Výber typu klimatizačnej jednotky úzko súvisí s možnosťami jej umiestnenia v priestore.